Здобута кваліфікація магістра за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Випускники спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» здобувають кваліфікацію: магістра – викладач обліково-економічних дисциплін