Здобута кваліфікація бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

  • Ступінь вищої освіти – Бакалавр
  • Спеціальність – 071 ‒ Облік і оподаткування
  • Освітня програма – Облік і оподаткування