Здобута кваліфікація бакалавра за спеціальністю 015 “Професійна освіта (Облік і оподаткування)

  • Академічна кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією облік і оподаткування
  • Професійна кваліфікація: Викладач обліково-економічних дисциплін