Умови вступу на спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки»

На спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки» без ЗНО приймаються вступники:

  • з дипломом бакалавра або магістра (спеціаліста) в галузі знань «Освіта, педагогіка» за результатами вступного випробування;
  • з дипломом бакалавра або магістра (спеціаліста) за іншими спеціальностями за результатами співбесіди і вступних випробувань відповідно до правил перехресного вступу.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра Національний університет “Львівська політехніка”

Споріднені спеціальності бакалавра, напрями підготовки бакалавра / Інші спеціальності бакалавра, напрями підготовки бакалавра Спеціальності магістра Фахове випробування
Назва Код Код Назва
Професійна освіта 6.010104 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит; мотиваційний лист
Інші спеціальності х 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит; мотиваційний лист