Умови вступу на спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки»

На спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки»  приймаються вступники:

  • з дипломом бакалавра або магістра (спеціаліста) в галузі знань «Освіта, педагогіка» за результатами вступного випробування;
  • з дипломом бакалавра або магістра (спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на підставі ЄВІ 2023 року та фахового іспиту !!!

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Обов’язковим для вступу є подання Мотиваційного листа.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра Національний університет “Львівська політехніка”

Споріднені спеціальності бакалавра, напрями підготовки бакалавра / Інші спеціальності бакалавра, напрями підготовки бакалавра Спеціальності магістра Фахове випробування
Назва Код Код Назва
Професійна освіта 6.010104 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит; мотиваційний лист
Інші спеціальності х 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит; мотиваційний лист