Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр)