Ринок потребує фахівців з обліку і оподаткування: переваги навчання на кафедрі обліку та аналізу

346

В українському суспільстві побутує думка, що наша вища школа готує надто багато економістів. Але серед широкого переліку економічних спеціальностей є одна, фахівці з якої постійно затребувані на ринку праці. Це «Облік і оподаткування». Справді, якщо відкрити будь-який Інтернет-ресурс із пошуку роботи, то за запитом «бухгалтер» можна виявити сотні вакансій.

Як стверджує завідувач кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки Ігор Яремко, дефіцит фахівців з обліку і оподаткування на ринку праці має низку об’єктивних і суб’єктивних причин. Насамперед, це розвиток економіки, адже будь-яка підприємницька діяльність потребує обліково-аналітичного супроводу, а кількість суб’єктів підприємницької діяльності, особливо в ІТ-сфері та у зв’язку із започаткуванням різноманітних стартапів, постійно зростає.

Ба більше, сьогодні професію бухгалтера можна розглядати навіть експортно-орієнтованою – не лише великі міжнародні аудиторські компанії, але й транснаціональні корпорації відкрили в Україні аутсорсингові центри з надання бухгалтерсько-розрахункових послуг для підприємств, розташованих за кордоном. І це також створило додатковий попит на фахівців з обліку і оподаткування.

Водночас обсяги державного замовлення, а через це і обсяги набору студентів на цю спеціальність, а відповідно, й обсяги їхнього випуску на ринок праці за останнє десятиліття скоротилися більш ніж удвічі.

Зниження рівня популярності спеціальності «Облік і оподаткування», на думку партнера міжнародної аудиторської групи компаній Nexia DK. Auditors and Consultants Костянтина Редченка, можна пояснити певним стереотипом щодо професії бухгалтера в Україні. Хоча, насправді, ця професія досить динамічно розвивається: більшість технологічних процесів автоматизовано, запроваджується електронний документообіг, є підстави припускати можливість використання в майбутньому штучного інтелекту для виконання рутинних бухгалтерських операцій, а сама робота бухгалтера стає все більше інтелектуальною.

Під час працевлаштування аудиторські компанії завжди віддають перевагу фахівцям з бухгалтерською освітою, оскільки вони, з-поміж фахівців інших економічних спеціальностей, зазвичай мають найбільш системне мислення та бачення економіки і фінансів підприємств, а ця компетентність необхідна у сфері не лише аудиту, але й консалтингу.

Ще однією перевагою бухгалтерської професії є те, що випускник вишу може як працевлаштуватись на підприємстві, в організації, аудиторській фірмі чи державному органі контролю, так і бути самозайнятою особою – так званим фрилансером. Завідувач кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки Ігор Яремко стверджує, що фрилансерами бухгалтерії стають чимало студентів старших курсів, таким чином поєднуючи навчання з набуттям практичного досвіду та отримуючи додатковий дохід, що для студентів надзвичайно актуально. Пізніше, після випуску з університету, багато з них засновують власні аутсорсингові бухгалтерські фірми, залучаючи до роботи нове покоління студентів спеціальності «Облік і оподаткування».

Немало випускників бухгалтерських спеціальностей і спеціалізацій стали не лише головними бухгалтерами, але й фінансовими директорами і навіть керівниками великих підприємств. Водночас, попит на цих фахівців настільки великий, що на кафедру постійно надходять звернення від працедавців щодо працевлаштування не лише випускників, але й студентів старших курсів. Це стало підставою для запровадження дуальної форми освіти, яка дає змогу одночасно і навчатись, і набувати практичного досвіду, працюючи за фахом.

До слова, всі випускники спеціальності «Облік і оподаткування» працевлаштовуються, зокрема й у провідних аудиторських і аутсорсингових компаніях. Так, чимало випускників кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки працюють у Nexia DK. Auditors and Consultants, PWC, Нестле Бізнес Сервіс Львів (NBS Lviv), «Консалтинг Ф.С.», а випускники програми подвійних дипломів з Академією гірничо-металургійною імені С. Сташиця (м. Краків, Польща) – ще й за кордоном у провідних польських компаніях та компаніях інших держав ЄС.

Отож, на сьогодні спеціальність «Облік і оподаткування» – це гарантія майбутнього працевлаштування за фахом та можливість успішного кар’єрного зростання.

Портал Освіта.ua ОА ІНЕМ