FAQ

Наведемо питання, які найчастіше задають абітурієнти за спеціальністю “Облік і оподаткування” та відповіді на них.

Сертифікати незалежного тестування з яких конкурсних предметів необхідні для зарахування на навчання для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”:

 • Українська мова та література. Вага сертифікату ЗНО – 0,35. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • Математика. Вага сертифікату ЗНО – 0,4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 115 балів
 • На вибір (з інших предметів ЗНО). Вага сертифікату ЗНО – 0,25. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів

Скільки коштує навчання на денній та заочній формі на здобуття ступеня “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вартість оплати за один рік навчання у 2021 р.

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.
Магістр (освітня програма) 30920 грн. 16500 грн.
Магістр (освітньо-наукова програма) 30920 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (нормативний термін навчання) у 2021 р. (зарахування на другий курс)

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (нормативний термін навчання) у 2021 р. (зарахування на третій курс)

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) у 2021 р.

Ступінь Денна форма навчання
Бакалавр 30060 грн.

Яка мінімальна кількість балів за сертифікатами ЗНО необхідна для допуску до участі у конкурсі для вступу на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”?
 • Українська мова та література. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • Математика. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 115 балів
 • На вибір (з інших предметів ЗНО). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів.

Яка адреса приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”?
79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, Головний корпус, каб.101

тел. (032) 258-25-37, (032) 258-22-65.

Який розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” у 2021 р.?
Розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

Термін Дні Години
01 липня – 09 липня 2021 р. Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-18:00
Субота 9:00-13:00
Неділя Вихідний
10 липня – 14 серпня 2021 р. Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-18:00
Субота – неділя 9:00-13:00
15 – 29 серпня 2021 р. Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-17:00
Субота – неділя Вихідні

В які терміни здійснюється прийом документів на здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі сертифікатів ЗНО проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання
(додатковий набір)
Початок приймання заяв та документів 14 липня 16 серпня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 23 липня
18:00 година
20 серпня
15:00 година
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування* за державним замовленням –
28 липня не пізніше 12:00 години;за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 серпня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів на місця державного замовлення –
02 серпня,
до 18.00 години;на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18.00 години 12 серпня
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 серпня
до 15:00 години
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
09 серпняза кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 13 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 серпня до 18:00 години

В які терміни проводиться прийом документів на здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Обов’язковим є складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).

Реєстрація електронних кабінетів вступників та реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 11 травня – 03 червня, 18.00 година

Дата проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 30 червня 2021 р.

Приймання заяв і документів проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 р. 16 серпня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів від вступників на основі
ОКР «бакалавр»
23 липня 2021 р. 20 серпня 2021 р.

В які терміни проводяться фахові вступні випробування та зарахування на навчання на здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «магістра» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)
Терміни проведення фахових вступних випробувань 19 липня – 30 липня 2021 р. 19 липня – 30 липня 2021 р.

27 серпня 2021 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 02 серпня 2021 р. за кошти фізичних та юридичних осіб 30 серпня 2021 р.
Терміни подачі оригіналів документів 1) за державним замовленням:
– 07 серпня, не пізніше  18:00;2) за кошти фізичних та юридичних осіб – 12 серпня, не пізніше 18:00.
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 серпня до 15:00

Яка вага атестату про повну загальну освіту при розрахунку конкурсного балу?

У конкурсному балі для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) не враховується середній бал атестату про ПЗСО.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі можуть подавати вступники?

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, а також до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Чи можна змінювати пріоритетність заяви про участь у конкурсі протягом вступної кампанії?

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Як обчислюється загальний бал для конкурсного відбору вступників за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, помножених на вагові коефіцієнти, отриманий результат множиться на регіональний та сільський коефіцієнти.

Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02.

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1,00 у інших випадках.

Які документи необхідно подавати вступникам для допуску до участі у конкурсі?

Вступники на 1 курс за рівнем вищої освіти “бакалавр” подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету тільки в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником з дипломом «молодшого спеціаліста» на здобуття ступеня  «магістр» або “бакалавр” особисто до приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр») або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр») та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (можуть залишатися у вступника):

 1. оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 2. оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 3. оригінал документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон); військовий квиток або приписне свідоцтво;
 4. оригінал свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає (залишаються в особовій справі абітурієнта, яку формує приймальна комісія):

 1. оригінали або копії за особистим вибором документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 2. оригінали або копії за особистим вибором сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 3. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 4. копію документа, що посвідчує особу та громадянство.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Який порядок подання заяв у електронній формі на участь у конкурсному відборі?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником.

У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Детальніше можна ознайомитися тут 

Де можна ознайомитися з результатами конкурсного відбору?

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Національного університету “Львівська політехніка” із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника.

Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом терміну проведення конкурсного відбору.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”.

Чи надаються додаткові бали при вступі на здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” за наукові досягнення вступника?

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Додаткові бали визначаються згідно «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів», затвердженого наказом Ректора Національного університету “Львівська політехніка”.

При подачі необхідно подати копії статей, тез доповідей та матеріалів конференції для підтвердження додаткових балів.

З яких дисциплін проводяться фахові вступні випробування на на здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

До фахового вступного випробування на РВО “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” входять такі дисципліни:

 1. Макроекономіка.
 2. Мікроекономіка.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Фінансовий облік.
 5. Управлінський облік.
 6. Аудит.

Програма фахового вступного іспиту наведена тут

Як здійснюється конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний відбір вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здійснюється на підставі конкурсного балу (КБ), що визначається за формулою:

КБ = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору, яка обчислюється за формулою:

ПЗ = (СБ + ДБ)*0,2 ,

де СБ – значення середнього бала додатка до диплому бакалавра;

ДБ – додаткові бали за наукові й навчальні досягнення вступника відповідно до Положення.

Якщо розрахункове значення П3 перевищує 20 балів, то його прирівнюють до 20 балів.

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Для осіб, які в поточному році здобули ОКР «бакалавр» в Національному університеті “Львівська політехніка”, середнім балом додатка до диплома бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається за 100-бальною шкалою.

В якій формі проводяться вступні фахові випробування на навчання для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вступні випробування на навчання за ОПП підготовки магістра проводяться у формі тестування.

Чи надає перемога на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах можливість поза конкурсного вступу на ОКР “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Ні.

Які терміни оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання для здобуття ступеня “бакалавр” та терміни їх зарахування?

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників:

– не пізніше 28 липня  2021 року.

Терміни зарахування вступників:

За державним замовленням – не пізніше 09 серпня 2021 року.

За кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 13 серпня 2021 року.

Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу.

Особи, які в установлені терміни – до 18.00 години 02 серпня не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Як зараховуються вступники на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб?

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Як здійснюється перевірка достовірності даних сертифікатів ЗНО?

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Чи можна після оголошення списків рекомендованих до зарахування вступнику обрати місце навчання незалежно від пріоритету поданої заяви?

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням Приймальної комісії заяви з наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

Які терміни зарахування вступників?

Зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти:

Денна та заочна форма навчання:

 1. За державним замовленням – не пізніше 12:00 години 09 серпня;
 2. За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 13 серпня.

Які вступні іспити потрібно складати вступникам з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (випускники коледжів)?

Для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» вступ здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики (української мови та літератури та будь якого предмету за вибором вступника для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахового випробовування. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Для вступу на другий курс за спеціальністю “Облік і оподаткування” необхідно скласти вступні іспити з чотирьох дисциплін:

 1. Основи економічної теорії.
 2. Економіка підприємства.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Фінансовий облік.

Програма фахових вступних випробувань наведена тут

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра конкурсний бал визначається за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури;
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з математики (математики або історії для небюджетних конкурсних пропозицій);
П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлені МОН України на рівні К1=0,25; К2=0,25; К3=0,5.

Особа, яка вступає на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, має право вступати лише на 1 курс скороченого терміну підготовки або на 2 курс нормативного терміну підготовки.

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу до Національного університету “Львівська політехніка”?

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Чи мають пріоритет абітурієнти, які подають документи для вступу раніше?

Ні, не мають. Дата подання документів в межах встановленого терміну не впливає на результати конкурсу.