FAQ

Наведемо питання, які найчастіше задають абітурієнти за спеціальністю “Облік і оподаткування” та відповіді на них.

Які документи необхідні для зарахування на навчання для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з ПЗСО за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання знань за 2019-2021 рр.

Національний мультипредметний тест – випробування, яке передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України.

Обов’язковим для вступу на будь-який рівень освіти є подання мотиваційного листа. Вимоги до мотиваційного листа наведено тут.

Конкурсний бал вступника на перший курс бакалаврату на місця державного (регіонального) замовлення має становити 125 або більше.

Перелік конкурсних предметів ЗНО, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”:

 • Українська мова та література / Українська мова. Вага сертифікату ЗНО – 0,35. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • Математика. Вага сертифікату ЗНО – 0,4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • На вибір (з інших предметів ЗНО). Вага сертифікату ЗНО – 0,25. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів

Скільки коштує навчання на денній та заочній формі на здобуття ступеня “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вартість оплати за один рік навчання у 2022 р.

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.
Магістр (освітня програма) 30920 грн. 16500 грн.
Магістр (освітньо-наукова програма) 30920 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (нормативний термін навчання) у 2022 р. (зарахування на другий курс)

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (нормативний термін навчання) у 2022 р. (зарахування на третій курс)

Ступінь Денна форма навчання Заочна форма навчання
Бакалавр 30060 грн. 14000 грн.

Вартість підготовки фахівців на базі ОКР молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) у 2022 р.

Ступінь Денна форма навчання
Бакалавр 30060 грн.

Яка мінімальна кількість балів необхідна для допуску до участі у конкурсі для вступу на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний бал вступника на перший курс бакалаврату на місця державного (регіонального) замовлення має становити 125 або більше.

Допуск до участі у конкурсі на місця державного замовлення або за кошти фізичних і юридичних осіб здійснюється на основі результатів Національного мультипредметного тесту або ЗНО за 2019-2021 рр. з відповідних предметів.

 • Українська мова та література / Українська мова.  Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • Математика. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів
 • На вибір (з інших предметів ЗНО). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі: 100 балів.

Яка адреса приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”?
79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, Головний корпус, каб.101

тел. (032) 258-25-37, (032) 258-22-65.

Який розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” у 2022 р.?
Розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

Термін Дні Години
01 липня – 30 вересня 2022 р. Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-18:00
Субота 9:00-13:00
Неділя Вихідний

В які терміни здійснюється прийом документів на здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі НМТ / сертифікатів ЗНО  проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів з 1 липня
Початок приймання заяв та документів 29 липня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі НМТ/ЗНО 23 серпня
18:00 година
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування* за державним замовленням –
не пізніше 29 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 2 вересня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів на місця державного замовлення –
2 вересня,
до 18:00 години; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15:00 години 8 вересня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
5 вересня; за кошти фізичних та юридичних осіб – 9 вересня

В які терміни здійснюється прийом документів на здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальністю “Облік і оподаткування” на базі диплому “молодшого спеціаліста”?

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста фахові вступні іспити не складаються.

Приймання заяв і документів проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів з 1 липня
Початок приймання заяв та документів 29 липня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі НМТ/ЗНО 23 серпня
18:00 година
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування* за державним замовленням –
2 вересня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 7 вересня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів на місця державного замовлення –
7 вересня,
до 18:00 години; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 вересня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
9 вересня; за кошти фізичних та юридичних осіб – 9 вересня

В які терміни проводиться прийом документів на здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

!!! Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на підставі Магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту !!!

! Обов’язковим для вступу є подання мотиваційного листа !

Вимоги до мотиваційного листа наведено тут

Реєстрація для складання комплексного тесту та тесту навчальної компетентності: 27 червня – 18 липня, 18:00 година

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документів – з 1 серпня 2022 р.

Приймання заяв і документів проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 р. 16 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів від вступників на основі
ОКР «бакалавр»
15 вересня 2022 р. 15 вересня  2022 р.

В які терміни проводяться вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «магістра» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Основна сесія магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності 10 серпня – 17 серпня 2022 р.
Додаткова сесія магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності 07 вересня – 10 вересня 2022 р.
Терміни проведення вступних іспитів 16 вересня – 18 вересня 2022 р.
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням: не пізніше 20 вересня 2022 р. за кошти фізичних та юридичних осіб  – 25 вересня  2022 р.
Терміни подачі оригіналів документів за державним замовленням:
25 вересня, не пізніше  18:00
1) за кошти фізичних та юридичних осіб – 27 вересня, не пізніше 18:00;

2) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір) – до 30 листопада 2022 р.

Яка вага атестату про повну загальну освіту при розрахунку конкурсного балу?

У конкурсному балі для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) не враховується середній бал атестату про ПЗСО.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі можуть подавати вступники на основі ПЗСО?

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, а також до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Чи можна змінювати пріоритетність заяви про участь у конкурсі протягом вступної кампанії?

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Як обчислюється загальний бал для конкурсного відбору вступників за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний бал (КБ) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра ПЗСО розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

У конкурсному балі для вступу на перший курс бакалавра на основі ПЗСО не враховується середній бал документа про ПЗСО.

Невід’ємні вагові коефіцієнти:
К1: Українська мова  – 0,35;
К2: Математика – 0,4;
К3: Історія України – 0,25.

Сільський коефіцієнт для вступників на базі ПЗСО не враховується.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.

Які документи необхідно подавати вступникам для допуску до участі у конкурсі?

Вступники на 1 курс за рівнем вищої освіти “бакалавр” подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в електронній формі (в паперовій формі – в особливих випадках).

Заява в паперовій формі подається вступником з дипломом «молодшого спеціаліста» на здобуття ступеня  «магістр» або “бакалавр” особисто до приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр») або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр») та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає (залишаються в особовій справі абітурієнта, яку формує приймальна комісія):

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Який порядок подання заяв у електронній формі на участь у конкурсному відборі?

Реєстрація вступниками на базі ПЗСО своїх електронних кабінетів та завантаження до них документів розпочинається 1 липня 2022 року.

Для надання допомоги вступникам при створенні їх електронних кабінетів, внесення заяв в електронній формі та завантаження додатків до атестатів, працює консультаційний центр при приймальній комісії в терміни: 1 липня – 15 вересня 2022 року.

Де можна ознайомитися з результатами конкурсного відбору?

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення на офіційному сайті закладу освіти, на підставі даних ЄДЕБО, відповідної  інформації, засвідченої кваліфікованим електронним підписом голови приймальної комісії або Відповідального секретаря Приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Чи надаються додаткові бали при вступі на здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” за наукові досягнення вступника?

У 2022 році додаткові бали за наукові й навчальні досягнення не враховуються.

З яких дисциплін проводяться фахові вступні випробування на на здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

До фахового вступного випробування на РВО “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” входять такі дисципліни:

 1. Макроекономіка.
 2. Мікроекономіка.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Фінансовий облік.
 5. Управлінський облік.
 6. Аудит.

Програма фахового вступного іспиту наведена тут

Як здійснюється конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний відбір вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здійснюється на підставі конкурсного балу (КБ), що визначається за формулою:

КБ = 0,5 * П1 + 0,5 * П2,

де П1 – оцінка МТНК (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови) (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

При розрахунку конкурсного балу вступників в магістратуру, додаток до диплому бакалавра не враховується.

В якій формі проводяться вступні фахові випробування на навчання для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вступні випробування на навчання за ОПП підготовки магістра проводяться у формі тестування.

Чи надає перемога на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах можливість поза конкурсного вступу на ОКР “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Ні.

Які терміни оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання для здобуття ступеня “бакалавр” та терміни їх зарахування?

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників:

– не пізніше 29 серпня  2022 року.

Терміни зарахування вступників:

За державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2022 року.

За кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 2 вересня 2022 року.

Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу.

Особи, які в установлені терміни – до 18.00 години 2 вересня не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Як зараховуються вступники на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб?

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Чи можна після оголошення списків рекомендованих до зарахування вступнику обрати місце навчання незалежно від пріоритету поданої заяви?

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням Приймальної комісії заяви з наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

Які терміни зарахування вступників?

Зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти:

Денна та заочна форма навчання:

 1. За державним замовленням – 5 вересня;
 2. За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 9 вересня.

Які іспити потрібно складати вступникам з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (випускники коледжів)?

Для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на бюджетну форму навчання необхідно:

 1. Національний мультипредметний тест з української мови або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови (перший предмет)
 2. Національний мультипредметний тест з математики або ЗНО 2019-2021рр. з математики (другий предмет)

Для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для вступу на комерційну форму навчання необхідно:  

 1. Національний мультипредметний тест з української мови або ЗНО 2019-2021рр. з української мови та літератури/української мови (перший предмет)
 2. Національний мультипредметний тест з одного предмету або ЗНО 2019-2021рр. на вибір вступника (другий предмет)

 !!! Обов’язковим для вступу є подання мотиваційного листа!
Вимоги до мотиваційного листа наведено тут.

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу до Національного університету “Львівська політехніка”?

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років.

Чи мають пріоритет абітурієнти, які подають документи для вступу раніше?

Ні, не мають. Дата подання документів в межах встановленого терміну не впливає на результати конкурсу.