Етапи вступної кампанії (на основі повної загальної середньої освіти)

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна  форми навчання
Терміни проведення творчих конкурсів та вступних іспитів для вступників, що претендують на місця державного та регіонального замовлення 1 липня – 18 липня
Початок приймання заяв та документів 29 липня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі НМТ/ЗНО, а також на основі творчих конкурсів складених у період з 01.07. по 18.07. 23 серпня, 18:00 година
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, що можуть вступати на основі індивідуальної усної співбесіди та у період з 01.07. по 18.07. не складали творчі конкурси 8 серпня, 18:00 година
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі НМТ/ЗНО або у період з 01.07. по 18.07. проходили творчі конкурси 23 серпня,
18:00 година
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування* за державним замовленням –
29 серпня
за кошти фізичних і юридичних осіб – не раніше 2 вересня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів* на місця державного замовлення –
2 вересня, до 18:00 години
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 години 8 вересня
Терміни зарахування вступників* за державним замовленням –
5 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 9 вересня

 

* Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди та квота-2 (Розділ XVI Правил) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 серпня. Зараховані особи впродовж 22 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.