Етапи вступної кампанії (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 10 липня 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня, 18 година 23 серпня
Терміни проведення фахових вступних випробувань та іспитів 23 – 30 липня 27 – 28 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування Не пізніше 01 серпня 29 серпня
Терміни подачі оригіналів документів на місця державного замовлення – 05 серпня, до 18.00 години; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 08 серпня, до 18.00 години на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня
Терміни зарахування за державним замовленням – не пізніше 06 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 09 серпня за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 серпня