Етапи вступної кампанії (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання Заочна форма навчання* (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 29 липня 22 лютого 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня,
18:00 година
10 березня, 12:00 година 20 вересня
Терміни проведення фахових вступних випробувань та іспитів немає вступного іспиту 11 – 12 березня немає вступного іспиту
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування не пізніше 2 вересня 16 березня за кошти фізичних та юридичних осіб –
29 вересня
Терміни подачі оригіналів документів на місця державного замовлення –
2 вересня, до 18:00 години;на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
7 вересня,
18:00 години
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
19 березня
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –
30 вересня до 15:00 години
Термін зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 09 вересня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
9 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 березня за кошти фізичних та юридичних осіб –
30 вересня до 18:00 години