Етапи вступної кампанії (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання Заочна форма навчання* (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 13 липня 17 лютого 10 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня, 18 година 11 березня, 12 година 21 серпня
Терміни проведення фахових вступних випробувань та іспитів 23 – 25 липня 12 – 14 березня 27 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування Не пізніше 27 липня 16 березня 28 серпня
Терміни подачі оригіналів документів на місця державного замовлення – 31 липня, до 18.00 години; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 06 серпня, 18.00 години на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 березня на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня