Етапи вступної кампанії (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Приймання заяв і документів на другий курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 19 липня
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня,
18:00 година
Терміни проведення фахових вступних випробувань та іспитів немає вступного іспиту
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 5 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –
не раніше 9 серпня

Терміни подачі оригіналів документів на місця державного замовлення –
8 серпня, до 18:00 години;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
16 серпня 18:00 години
Термін зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 10 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
18 серпня