Етапи вступної кампанії (на основі диплому бакалавра або спеціаліста (магістра))

Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплому бакалавра або спеціаліста (магістра) для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)  
Початок прийому заяв та документів 15 липня 16 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 20 серпня
Терміни проведення вступних випробувань 19 липня – 30 липня 27 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій 02 серпня за кошти фізичних та юридичних осіб
30 серпня
Терміни подачі оригіналів документів 1) за державним замовленням –  07 серпня не пізніше 18:00 години;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб –
12 серпня не пізніше 18:00 години

за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 серпня до 15:00 години
Терміни зарахування 1) за державним замовленням –
12 серпня;

2) за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 13 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб – 31 серпня до 18:00 години