Етапи вступної кампанії (на основі диплому бакалавра або спеціаліста (магістра))

Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплому бакалавра або спеціаліста (магістра) для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання (додатковий набір на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб)
Реєстрація для складання ЄВІ 08 травня – 31 травня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 1 липня
Реєстрація на участь у
вступних випробуваннях
Липень (відповідно до термінів, що будуть встановлені МОН)
Проведення співбесід та
фахових іспитів
17 липня – 28 липня
Основна і додаткова сесія ЄВІ Основна: 26 червня – 18 липня
Додаткова: 4 серпня – 14 серпня
Реєстрація заяв вступників 31 липня – 21 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій за державним замовленням –
26 серпня, не пізніше18:00 години
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не
раніше 30 серпня
Терміни подачі оригіналів документів за державним замовленням –
29 серпня, не пізніше 18:00 години
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
4 вересня, не пізніше
17:00 години
Терміни зарахування за державним замовленням – 31 серпня за кошти фізичних та
юридичних осіб  –
6 вересня