Чому Львівська політехніка і спеціальність “Облік і оподаткування”

884

7 КЛЮЧІВ УСПІХУ:

ДОСВІД

На кафедрі обліку та аналізу Львівської політехніки працюють висококваліфіковані викладачі, які мають ґрунтовну теоретичну підготовку та практичний досвід роботи на провідних підприємствах України.

ЗНАННЯ

Навчальний процес відповідає вимогам часу, низка дисциплін викладаються англійською мовою, значна увага приділяється практичній підготовці студентів на вітчизняних підприємствах.

ТРАДИЦІЇ

Вже понад 15 років кафедра готує фахівців з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, які затребувані на ринку праці України та зарубіжних країн.

ЛІДЕРСТВО

Наші студенти є неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів, ділових ігор, отримують різноманітні державні та іменні стипендії.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

Навчальні аудиторії повністю забезпечені сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, встановлено спеціалізоване програмне забезпечення для навчання студентів відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти.

ВІДКРИТІСТЬ

Ми учасники багатьох міжнародних програм у навчальній та науковій сферах, що серед іншого, надає можливість паралельно здобувати другу вищу освіту за кордоном.

КРЕАТИВНІСТЬ

У нас створені комфортні умови для участі студентів у наукових та спортивних гуртках, різноманітних соціальних програмах, що забезпечує їх всебічний розвиток як особистості та громадянина.